Pregled broja novih predmeta po godinama od početka rada Advokatske kancelarije mr Goran Bubić

1996. godine – 74 predmeta
1997. godine – 164 predmeta
1998. godine – 176 predmeta
1999. godine – 1280 predmeta
2000. godine – 1290 predmeta
2001. godine – 307 predmeta
2002. godine – 90 predmeta
2003. godine – 156 predmeta
2004. godine – 239 predmeta
2005. godine – 250 predmeta
2006. godine – 267 predmeta

2007. godine – 104 predmeta
2008. godine – 120 predmeta
2009. godine – 140 predmeta
2010. godine – 1.026 predmeta
2011. godine – 132 predmeta
2012. godine – 85 predmeta
2013. godine – 354 predmeta
2014. godine – 109 predmeta
2015. godine – 82 predmeta
2016. godine – 89 predmeta
2017. godine – 78 predmeta