Rođen 02.11.1959.godine u Kotor Varoš gdje je završio osnovnu školu … Magistar privredno-pravnih nauka

POGLEDAJTE BIOGRAFIJU