Rođena 03.06.1990.godine u Banjoj Luci gdje je završila osnovnu školu i Gimaziju, društveno – jezički smjer.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 13.11.2013.godine.

Poznaje pravne poretke Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Zasnovala radni odnos kao advokatski pripravnik kod advokata Bubić Gorana 15.07.2015.godine.

Engleski jezik govori aktivno, a italijanski jezik pasivno.