Rođena 30.05.1983. godine u Rijeci gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju, opšti smjer.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 01.07.2009. godine.

Pravosudni ispit položila u Sarajevu 11.07.2013. godine.

Poznaje pravne poretke Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Zasnovala radni odnos kao advokatski pripravnik kod advokata Bubić Gorana 01.02.2011. godine, a od 01.09.2013. godine radi na poslovima advokatskog stručnog saradnika.

Engleski jezik govori aktivno, a italijanski jezik pasivno.